اندازه:
Size Example
تعداد:
لایه ها:
ضخامت برد :
thickness
رنگ چاپ :
رنگ مارکاژ :
پوشش نهایی :